Go to main content

Adatkezelési nyilatkozat

Az Ön adatainak védelme fontos Önnek, és nekünk is. Ezért szeretnénk tájékoztatni arról, hogy miért, és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Az őszinteség és a nyitottság számunkra fontos értékeket képvisel. Ily módon, szeretnénk hosszú távú bizalmi kapcsolatot kialakítani partnereinkkel. Ez többek között azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk és védjük az Ön adatait és döntéseit. Végülis, a személyes adatok mindent elmondanak Önről. Az információnak biztonságban kell nálunk lennie, és ezért minden megteszünk. Minden munkatársunkat szigorú adatvédelmi szabályok kötnek, és ezek betartását rendszeresen ellenőrizzük is. Adatait csak akkor osztjuk meg harmadik féllel, ha az elengedhetetlenül szükséges, például a köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez. Nem értékesítünk személyes adatokat harmadik fél felé. Reklám célú üzeneteket csak akkor küldünk, ha Ön erre engedélyt ad. Az Ön adatait kizárólag az optimális szolgáltatás-nyújtás és üzletvitel céljára használjuk fel.

Szeretnénk, ha Ön pontosan tudná, hogyan történik nálunk a személyes adatok feldolgozása, és hogy ezek mindig napra készek. Ezért, Önnek mindig jogában áll adataiba betekinteni, azokat módosítani és kijavítani. Természetesen arról is értesíthet bennünket, ha már nem járul hozzá ahhoz, hogy adatait feldolgozzuk. Mivel ezek az Ön adatai, jogában áll felkérni bennünket azok átadására.

A szerződés teljesítése során, magától értetődően, más partnerekkel is együttműködünk, mint pl. kempingtulajdonosokkal és szolgáltatókkal. Kizárólag olyan, megbízható partnerekkel dolgozunk, akik velünk azonos adatvédelmi normákat alkalmaznak. Ezek a partnereink csak abban az esetben kapják meg az Ön személyes adatait, ha az tényleg szükséges, és mindez szigorú adatvédelmi feltételek teljesülése mellett történik. Gondoskodtunk arról, hogy az Ön adatai partnereinknél is ugyanolyan biztonságban legyenek, mint nálunk.

Az ACSI az új Európai Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) által előírt módon kezeli a bizalmas adatokat. Amikor Ön megosztja velünk személyes adatait, vagy mi kérjük el ezeket, akkor az mindig a jelen Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történik. Az alábbiakban felsorolt kérdésekből és válaszokból kiderül, miből állnak a személyes adatok, és hogyan történik azok felhasználása, feldolgozása és védelme.

A jelen Adatkezelési nyilatkozatra vonatkozó kérdések vagy panaszok esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot e-mailben cégünk Adatvédelmi Tisztviselőjével: dataprotection@acsi.eu. A Tisztviselő biztonsági okokból el fogja kérni az Ön személyazonosító igazolványát, mielőtt kérését kezelésbe veszi.

Tartalomjegyzék:

1. Mi számít személyes adatnak?

Ezek az adatok egy természetes személyről adnak információt. Olyan információt, amelyek alapján az Ön személye azonosítható: pl. név, lakcím és telefonszám, de pl. az Ön számítógépének IP-címe is. Az előbbieken kívül ide tartoznak a profilképek, személyes preferenciák, vásárlási szokások, és pénzügyi adatok is.

A lap alján, az 1. sz. Mellékletben felsoroljuk azokat a személyes adat-kategóriákat, amelyek feldolgozására jogosultak vagyunk. A cookie-k (sütik) is személyes adatnak minősülnek. A sütikről, azok felhasználási és kezelési módjáról a Cookie-nyilatkozatban olvashat bővebben.

2. Milyen adatokat gyűjtünk, és hogyan történik ezek felhasználása?

Az ACSI-nál mindig az ügyfél áll a középpontban. Ez így logikus. Optimális utazási termékeket szeretnénk Önöknek kifejleszteni, és ezért kapcsolatba kell lépnünk Önnel, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ez segítségünkre van abban, hogy pontosan azt nyújtsuk, amit Ön szeretne. Az Ön adatait a honlapunkon, foglalási űrlapokon, mobil alkalmazásokon, de a közösségi médián keresztül is gyűjtjük, illetve megkapjuk.

Fiók létrehozásakor, kérdőív kitöltésekor, vagy például hírlevélre történő feliratkozáskor megadja nekünk adatait. Ezen kívül, a vásárlási folyamat során is adatokhoz jutunk. A honlapon való böngészés során cookie-kat gyűjtünk, amelyek nélkülözhetetlenek a mobil alkalmazások és internetes oldalak jó és biztonságos működéséhez.

A köztünk létrejövő szerződés teljesítéséhez fel kell dolgoznunk az Ön személyes adatait. Ily módon tudjuk kezelni foglalásait, és ellátni Önt a megfelelő információval. Ha szeretné, rendszeres marketing üzeneteket is tudunk Önnek küldeni, hírlevelekben, vagy más módon. Mérjük az Ön elégedettségét, és megoldást keresünk, ha Ön nem (teljesen) elégedett. Termékfejlesztési céljainkra statisztikai adatokat gyűjtünk. Ez segítségünkre van az Önnel fennálló kapcsolatunk további erősítésére, és új ügyfelek szerzésére is. A személyes adatok elemzése és kutatása szükséges termékeink és szolgáltatásaink kidolgozásához és továbbfejlesztéséhez; röviden, ahhoz, hogy Önnek (még) jobbat tudjunk nyújtani.

Elemzéseink révén, automatizált profilozó módszerek segítségével tudjuk Önt tájékoztatni az Ön személyes érdeklődési körére és igényeire szabott termékekről és eseményekről.

Adatait nem osztjuk meg harmadik féllel, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez, illetve a belső üzletvitelhez szükséges. Ezekkel a harmadik felekkel úgynevezett feldolgozási szerződést kötöttünk, amely biztosít bennünket arról, hogy ők ugyanazokat a szigorú adatvédelmi normákat követik, mint mi. Az Ön személyes adatait soha nem bocsátjuk áruba.

3. Hol tároljuk az Ön személyes adatait?

Többek között a személyes adatok védelme érdekében is biztonságos és feddhetetlen az üzletvitelünk. A személyes adatokat feldolgozó munkatársaink az Európai Gazdasági Térségen kívül is lehetnek, és onnan nyújtanak nekünk szolgáltatást, vagy végeznek munkát a számunkra. Ezekkel, az EGT-n kívüli felekkel is kötöttünk adatfeldolgozási szerződést. Ezért, náluk ugyanolyan biztonságban vannak az Ön adatai, mint nálunk.

Mivel az internetes adatátvitel nem lehet teljesen biztonságos, sem mi, sem együttműködő partnereink nem tudják 100%-ban garantálni a honlapunkra érkező személyes adatok biztonságát. Ezért, minden ilyen adattovábbítás az Ön kockázata marad.

Honlapjaink és mobil alkalmazásaink tartalmaznak időnként olyan hivatkozásokat, amelyek az adatokat partnerhálózatok, hirdetők és társult érdekeltségek honlapjaira továbbítják. Ha Ön követ egy ilyen hivatkozást, legyen tudatában annak, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi szabályzatukat alkalmazzák, s mi nem vagyunk felelősek, s nem tartozunk kártérítési kötelezettséggel az ő adatkezelési politikájukért.

4. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Csak addig tároljuk az Ön személyes adatait, ameddig az, az adattárolás célja szempontjából szükséges. Ez a cél pedig az Ön kívánságainak és igényeinek kielégítése, valamint, törvényi kötelezettségeink teljesítése. Ha már nincs szükségünk az Ön adataira, akkor azokat töröljük a rendszerből, vagy anonimizáltan tároljuk őket tovább, oly módon, hogy az Ön személyazonossága nem legyen kideríthető.

Az ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolat megszakadását követő hét évig tárolunk személyes adatokat. Azon potenciális ügyfelek személyes adatait, akikkel még nem vettük fel a kapcsolatot, a megszerzést követő hat hónapig tároljuk. Azon potenciális ügyfelek személyes adatait, akik jelezték, hogy egyetértenek a kapcsolatfelvétellel, a megszerzést követő két évig tároljuk.

5. Milyen adatvédelmi jogai vannak Önnek?

Fontos számunkra, hogy Ön rendelkezhessen személyes adatai felett. Ezt az alábbi jogosultságok egyike révén gyakorolhatja:

  • Tájékoztatáshoz való jog
  • Betekintéshez való jog
  • Helyesbítéshez való jog
  • Elfeledtetéshez való jog
  • Reklám és profilalkotás elleni tiltakozáshoz való jog
  • A hozzájárulás visszavonásához való jog
  • Adatmigrációhoz való jog
  • A cookie-k kikapcsolásához való jog
  • Panasztevéshez való jog

6. Módosítások

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat kelte: 2018. május 24. Az Adatkezelési nyilatkozat bármilyen módosítását vagy kiegészítését azonnal közzétesszük.

7. 1.sz. Melléklet: A személyes adatok kategóriái

Az alábbiakban közöljük azokat a személyes adat-kategóriákat, amelyek feldolgozására jogosultak vagyunk. Jelen Adatkezelési nyilatkozatban rögzítettük, milyen célra, és milyen alapon dolgozhatjuk fel ezeket a személyes adatokat.

A személyes adatok kategóriái Példa
Személyazonosító adatok Név, utca, házszám, helység, postai irányítószám, e-mail cím, telefonszám, e-mail, aláírás, felhasználónév közösségi médiában, ügyfélszám, számlaszám
Személyes jellemzők Életkor, nem, születési idő, családi állapot, állampolgárság, foglalkozás, iskolai végzettség, személyes érdeklődési kör, szabadidős tevékenységek, család összetétele, kapcsolatok, tagsági viszonyok
Elektronikus azonosító adatok IP cím, cookie-k
Kommunikációs adatok Személyes találkozás alapján történő adatrögzítés, telefon, e-mail, mobil alkalmazás, vagy levél útján létrejövő kapcsolat, termékekről és szolgáltatásokról folytatott beszélgetés során rögzített információ, panasz- és kérdésfelvétel
Pénzügyi adatok Bankszámlaszám, fizetési szokások
Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatok Vásárolt termékek és szolgáltatások, valamint ezek iránti érdeklődés
A személyes adatok különleges kategóriái Az Európai Adatvédelmi Szabályzat 9. cikkében rögzített különleges kategóriák
Egyéb személyes adatok Felhasználó-azonosító és jelszó, TB szám, személyi azonosító szám

8. Jogi nyilatkozat

A honlap gondos összeállítása ellenére, az itt közzétett és megjelentetett információ és/vagy képek semmilyen jogalapot nem teremtenek. A megadott árak euróban (€) értendők, az árváltoztatás, illetve egyéb feltételek módosítási jogának mindenkori fenntartásával.

Előfordulhat, hogy a honlapunkon közzétett dokumentumok és az azokhoz tartozó grafikus ábrázolások technikai hibákat vagy elírásokat tartalmaznak. Az ACSI fenntartja magának a jogot, hogy akár önállóan, akár a kempingek megbízásából, helyesbítse és/vagy módosítsa a közölt információt. Amennyiben a szerkesztőség felé jelzés érkezik ilyen pontatlanságokról, igyekszünk azokat minél hamarabb korrigálni.

Az ACSI semmilyen felelősséget nem vállal a honlap, valamint az ahhoz kapcsolódó más honlapok használatából eredő problémákért. Az ACSI semmi esetre sem tartozik felelősséggel különleges, közvetett vagy következményi kárért, adatokhoz való hozzáférés megakadályozásából származó kárért, valamint az e honlapon elérhető dokumentumok vagy információ használatából, vagy azok működéséből eredő adatvesztésért.

Az ACSI mindent elkövet, hogy csökkentse a technikai hibákból eredő problémákat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a honlapunkon tárolt bizonyos adatok vagy információ nem hibamentes fájlokban vagy fájlformátumokban kerülnek létrehozásra vagy strukturálásra.

9. Hiperhivatkozások

Az ACSI által kiadott, jelen honlap más honlapokra irányuló hivatkozásokat (linkeket) tartalmaz. Mindazonáltal, az ACSI nem tartozik felelősséggel azokért a személyes adatokért, amelyeket Ön eme partnereknek megad. Kérjük, olvassa el, milyen adatkezelési gyakorlatot folytatnak ezek a partnereink, és tekintse át adatvédelmi szabályzatukat. Honlapunkon olyan internetes oldalakra irányuló hivatkozások is találhatók, amelyek harmadik fél kezelésében állnak. Ezeket a hivatkozásokat vagy linkeket kizárólag tájékoztatási céllal adjuk meg, vagy fizetett reklámkampány részét képezik. Az ACSI-nak nincs beleszólása eme partnerek honlapjának összeállításába, és azok tartalmáért nem felelős.

Ezen kívül, olyan internetes oldalak is léteznek, amelyek erre a honlapra vivő linket tartalmaznak. Az ilyen honlapok az ACSI-n kívül álló cégek kezelésében vannak. Ezért, semmilyen felelősséget nem kívánunk vállalni az ott megadott személyes adatokért. Olvassa el, milyen adatkezelési gyakorlatot folytatnak ezek az érintett, hozzánk vezető linket tartalmazó partner honlapok, és tekintse át adatvédelmi szabályzatukat.

Érdekes ötleteket és ajánlatokat kaphat

Hírlevelünkben rengeteg ötletet, újdonságot, az ACSI ajánlatait, valamint gondosan válogatott partnerek hirdetéseit olvashatja. Az hírlevelét legfeljebb heti egy alkalommal küldjük.

Adatai biztonságban vannak, azokat nem adjuk át másoknak